William Kentridge & Jo Smail Collaboration, #9, 2005
Mixed Media 15" x 22"
<previous       next >