William Kentridge & Jo Smail Collaboration, #11, 2005
Mixed Media 22" x 15"
<previous       next >