William Kentridge & Jo Smail Collaboration, #1, 2003/4
Mixed Media 22" x 30"
<previous       next >